Klijenti

Ovdje su navedeni samo neki od mojih brojnih klijenata. Svi oni imaju više domena, i jednu od domena koje koriste sam im ja prodao.

Show More

Prodao sam mnogo domena raznim kompanijama, ali i fizičkim osobama. Često se dogodilo i da domenu ponudim kompaniji, a kupi je fizička osoba iz te kompanije. Također, često je vlasnik kompanije kupio domenu na svoje ime, a ne na ime kompanije.

Uobičajeno mišljenje je da kompanije imaju više novca nego fizičke osobe i da je bolje prodati domenu kompaniji nego fizičkoj osobi. To nije uvijek točno. Nema pravila, domenu treba ponuditi svim potencijalnim kupcima, bili oni kompanije ili fizičke osobe. Mnoge domene sam prodao po prilično visokoj cijeni upravo fizičkim osobama.

© 2012-2020 by HonorarniPosao.net

  • s-twitter
  • s-facebook